ଗୋପନୀୟତା ନୀତି - ଓସେନ ସୋଲାର କୋ।, ଲି।

ଗୋପନୀୟତା ନୀତି

ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ଆମେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପରିଚାଳନା କରୁ |ବ୍ୟବହାର କରି |https: // www।ମହାସାଗରolarcn.com ("ସାଇଟ୍") ଆପଣ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ପରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାର ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସହମତ ଅଟନ୍ତି |

ସଂଗ୍ରହ

ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କ personal ଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ନକରି ଏହି ସାଇଟ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିପାରିବେ |ତଥାପି, ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଅଦ୍ୟତନ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ |https: // www।Oceansolarcn.comକିମ୍ବା ଏହି ସାଇଟ୍, ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା:

ନାମ, ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା, ଇମେଲ୍ ଠିକଣା, କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ID; ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠି; ଯେକ any ଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି;ଆମର ସାଇଟ୍, ସେବା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ସଂଯୋଗ ସୂଚନା, ପୃଷ୍ଠା ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ସାଇଟକୁ ଯିବା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍, ବିଜ୍ଞାପନ ତଥ୍ୟ, IP ଠିକଣା ଏବଂ ମାନକ ୱେବ୍ ଲଗ୍ ସୂଚନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା |

ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମର ସର୍ଭରରେ ସେହି ସୂଚନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି |

ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ସେବାଗୁଡିକ ଯୋଗାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବା, ଆମର ସେବା ଏବଂ ସାଇଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ଏବଂ ଆମର ସାଇଟ୍ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରୁ |

ପ୍ରକାଶ

ତୁମର ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ମତି ବିନା ଆମେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ଭଡା ଦେଇନାହୁଁ |ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜବାବ ଦେବା, ଆମର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ଏକ ପୋଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା କାହାର ଅଧିକାର, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା |ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହିପରି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ |ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର କର୍ପୋରେଟ୍ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ମିଳିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ତଥା ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି |ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବା ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସହିତ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

ପ୍ରବେଶ

ଆପଣ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ:ସୂଚନା@ସାମୁଦ୍ରିକ.cn

ଆମେ ସୂଚନାକୁ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯାହାକି ସଂରକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |ତଥାପି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିଥିବେ, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଅନ trans ତିକ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବାଧା ଦେଇପାରନ୍ତି |ତେଣୁ, ଯଦିଓ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁନାହୁଁ, ଏବଂ ଆପଣ ଆଶା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିବ |

ଜେନେରାଲ୍ |

ଏହି ସାଇଟରେ ସଂଶୋଧିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୋଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଏହି ନୀତି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବା |ସମସ୍ତ ସଂଶୋଧିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସାଇଟରେ ପୋଷ୍ଟ ହେବାର 30 ଦିନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ |ଏହି ନୀତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଇମେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ |